Brandwerende kolombekleding

BRANDWERENDE KOLOMBEKLEDING

PLAZA TOTAALAFBOUW STERK IN BRANDWERENDE BEKLEDING VAN STAALCONSTRUCTIES

Al vele jaren voorzien wij vele projecten van brandwerende bekleding van staalconstructies in diverse grote projecten maar ook kleine projecten worden niet ontzien.
Al deze werkzaamheden worden altijd samen met een speciaal applicatiebureau uit Brabant gedaan en dat is een geweldige wagon aan onze trein. Doordat wij altijd samen optrekken in planning met werkzaamheden ivm aansluitingen grondhout en andere diciplines is dit voor de klant de oplossing zeker ivm planning en prijs een prima combinatie. Zeker omdat wij prijstechnisch ook heel interessant zijn is dit al jaren de combinatie in West Nederland.

Onze expertise op deze werkzaamheden is super, zo mogelijk maken wij prijzen naar aanleiding van tekeningen met een daarbij behorend advies maar ook op locatie kunnen wij een totaalprijs maken , wat altijd dan al een prettig gevoel geeft. Vaak worden zaken zoals brandoverslag verkeerd beoordeeld en daar hebben wij verstand van, dus bel ons gerust om te sparren.

Brandwerende plafonds

BRANDWERENDE PLAFONDS, KOLOMBEKLEDING, DOORVOEREN EN SPARINGEN

PLAZA TOTAALAFBOUW STERK IN BRANDWERENDE BEKLEDING VAN STAALCONSTRUCTIES EN PLAFONDS

Al vele jaren voorzien wij vele projecten van brandwerende bekleding van staalconstructies in diverse grote projecten maar ook kleine projecten worden niet ontzien.

Onze expertise op deze werkzaamheden is super, zo mogelijk maken wij prijzen naar aanleiding van tekeningen met een daarbij behorend advies maar ook op locatie kunnen wij een totaalprijs maken , wat altijd dan al een prettig gevoel geeft.
Vaak worden zaken zoals brandoverslag verkeerd beoordeeld en daar hebben wij verstand van.

Brandwerende plafonds zijn koren op onze molen, of het nu 60 minuten moet zijn en ook nog 0DB
(dus woningscheidend ), dan doen we dat met de diverse lagen gipsplaten en isolatie , maar ook enkel 60/90 minuten zonder de geluidseisen zijn voor ons een veel terugkerend product .
Met een brandwerende plaat van 16 mm dik direct tegen de constructie kunnen wij gelijk de 60 minuten garanderen.

Wij hebben bijvoorbeeld afgelopen jaar brandwerende afdichtingen gedaan op de volgende projecten
wij voeren deze werkzaamheden uit onder supervisie van Promat, die met ons controleert en bespreekt ook i.v.m. garanties.

Raadhuis Noordwijk opdrachtgever gemeente Noordwijk
De witte school Noordwijk opdr gemeente Noordwijk
De nieuwe Fioretti College te Lisse samen met Schoonderbeek installaties
De nieuwe egelantier school in de Zilk samen met van de Burg en elektro
Diverse kantoren Tech Unie
Verschillende ketelhuizen bollenbedrijven bollenstreek
Kazerne Den Haag Binckhorst voor Defensie
GGZ te sloten samen met schoonderbeek installaties gem amsterdam
de Liduina te Voorhout voor de Stek WBV
Brandwerende plafonds Balast groot onderhoud in Utrecht 25 woningen

Wij leveren na montage alles aan op DVD inclusief papieren tekeningen met sparingen
en inclusief de benodigde stickers zoals dat verplicht is.

Het grote voordeel is dat wij zelf de plafonds kunnen demonteren en gelijk na montage ook weer kunnen sluiten, daarbij zijn 95% van de plafond materialen door ons aan te leveren en hebben wij de kennis in huis om dit alles voor u uit te voeren.
Deze werkzaamheden zijn ontstaan omdat wij voor hele grote partijen de plafonds demonteerde en ook weer monteerden, maar het blijft dan toch altijd rommelig en vielen er veel grote gaten in de planning.

Ons grote voordeel is dat wij snel kunnen schakelen en dat wij goedkoper zijn dan een aannemer die werkelijk alles moet inhuren en die niet in bezit is van personeel die dit uberhaubt al ooit gedaan heeft. Partijen gaan werken met traditionele materialen die niet van deze tijd zijn en gaan alles timmeren en schroeven wat ook een grote druk op de planning geeft en storend is voor alle de partijen in een gebouw.

DUS SCHROOM NIET OM ONS TE BELLEN

Doorvoeren en sparingen

DOORVOEREN EN SPARINGEN

PLAZA TOTAALAFBOUW IS NU ECHT COMPLEET, PLAFONDS UITNEMEN EN BRANDWERENDE VOORZIENINGEN TREFFEN EN DOOR EEN PLAFONNEUR OOK WEER PLAFONDS SLUITEN

Onlangs hebben wij onze werkzaamheden uitgebreid met het dichtzetten van sparingen met manchetten en diverse brandwerende afdichtingen. In samenspraak en ondersteuning van Promat hebben wij gediplomeerde monteurs voor deze werkzaamheden opgeleid , maar met VOORDEEL dat wij de bestaande plafonds kunnen dé- en her-monteren en dat is een groot voordeel met andere partijen die zich alleen beperken tot de sparingen. In samenspraak met Promat de koning van de brandwerende materialen kunnen wij u adviseren en informeren over ons leveringsprogramma en de toepassings- en montagemogelijkheden.

Het bestaat uit op maat gemaakte toepassingen van brandwerende kitten en coatings van gecertificeerde leveranciers en de daarbij behorende steenwolplaten. De behandelde afdichtingen zijn naast brandwerend tevens rookwerend.

Speciale coatings voor hout en staal
Plaza kan zorgen voor levering én toepassing van speciale coatings voor staalconstructies en houtconstructies en door middel van de nieuwe revolutionere spuitspac uit Frankrijk. Tevens brandmanchetten verwerken wij en die zijn opschuimend, brandwerende producten, die zijn ontworpen om doorvoeringen van kunststofleidingen snel en effectief brandwerend af te dichten. Ze worden toegepast op de wand bij kunststofleidingen (o.a. PVC/PE), die door brandscheidingen voeren.

Zoals u ziet zijn dit toch zaken die zeer belangrijk zijn in de veiligheid van u gebouw.
En met de juiste mensen en de juiste adviesen van Promat zijn wij u partij
Omdat snel ook goed moet zijn.

Sluit Menu

PRIVACYVERKLARING

Plaza Totaal Afbouw, gevestigd te Sassenheim (KvK-nummer 123456789) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Madame Curiestraat 19
2171 TW Sassenheim
email: marc@plazatotaalafbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plaza Totaalafbouw verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Plaza Totaalafbouw verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Plaza Totaalafbouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plaza Totaalafbouw tussen zit. Plaza Totaalafbouw gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plaza Totaalafbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plaza Totaalafbouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plaza Totaalafbouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plaza Totaalafbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marc@plazatotaalafbouw.nl

Plaza Totaalafbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plaza Totaalafbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marc@plazatotaalafbouw.nl