Scheidingswanden

Scheidingswand van gipsplaten

Wilt u in uw bestaande pand nieuwe ruimtes creëren? Of kiest u voor uw nieuwbouw voor vaste scheidingswanden? Plaza produceert en monteert verschillende scheidingswanden en voorzetwanden. Ook voor de vaste scheidingswanden geldt dat verschillende materiaalsoorten kunnen worden toegepast.

Zo vervaardigen wij:

– scheidingswanden van gipsplaten voorzien van isolatie
– wanden afgewerkt voor behangwerk of sauswerk mogelijkheden zijn aanwezig

Voordelen zijn de flexibiliteit voor het aanbrengen van instalaties, latere aanpassingen en een schone en droge afbouw met minimale krimpscheuringen.

Glazen scheidingswanden

Glazenwanden voor kantoren

Meestal staan we niet voldoende stil bij het gegeven dat wanden heel belangrijk zijn bij het bepalen van de sfeer en uitstraling in de ontvangst- en werkruimten. Eigenlijk is een wand ook vaak een reflectie van uw organisatie. Dus ook hier geldt: de ene wand is zeker de ander niet.

Kleuraccenten, het gebruik van deur- en glaselementen, vloer en plafondaansluitingen: het zijn allemaal onderwerpen waarmee wij u kunnen adviseren.

Uiteraard is er de mogelijkheid dit samen met ons te bespreken en bij ons op kantoor een indruk te krijgen.

Metal-stud wanden

Metal studwanden voor diverse indelingen
en ook renovatie van woningen en kantoren en zelfs zolders bij particulieren

PLAZA eigenaar Marco Zandvliet, heeft zich via zijn network zoals Noa bestuur en College van deskundige bedreven in de kennis van al soort van oplossingen en idieen die toepasbaar zijn wat met wanden en plafonds te maken heeft. Vandaar dat zij als een van de eerste bedrijven waren gevraagd voor het Gyproc professional lidmaatschap, maar door de diversheid van materialen en andere produkten verder zijn gegaan dan enkel dit produkt.

Een van de produkten waar PLAZA Totaalafbouw erg sterk in is , zijn de metal studwanden. De wanden en plafonds die daarmee gemaakt zijn, zijn ruimtescheidend en/of woningscheidend en worden opgebouwd met behulp van koudgevormde (gezette) stalen profielen, gipskartonplaten en eventueel toegevoegd isolatiemateriaal. Door het lichte gewicht en specifiek producteigenschappen van de stalen profielen en gipskartonplaten is het mogelijk om ronde vormen te realiseren. Metal stud wordt toegepast in bestaande bouw en in nieuwbouw van woningen, fabrieken, kantoren, bioscopen en theaters.

Stalen profielen

De profielen met een C- of U-vorm die door PLAZA Totaalafbouw worden gemonteerd kunnen exact op lengte worden geproduceerd.
De liggers worden vastgescoten of geboord tegen de bouwkundige constructies.

Plafonds worden met diverse ophangmaterialen, afhankelijk van de te stellen eisen, zoals geluidswering of beheersing en dan opgehangen aan omliggende of bovenliggende constructies. Met vele soorten gipsplaten en isolatiematerialen kunnen hoogwaardige brand- en geluidoplossingen worden gecreëerd.
Tussen vloer en liggers wordt een zachte isolatieband aangebracht om geluidslekken te voorkomen.

Afwerkingsklassen

Als afwerklaag kan stucwerk, behang of schilderwerk worden toegepast.

PLAZA Totaalafbouw levert de metal stud wanden en plafonds van voegwerk tot en met de hoogste vlakheidsklasse-A. Metal stud is bij uitstek geschikt voor het renoveren van woningen, complete woonblokken, flatgebouwen, kantoren. Nieuwe woningen met metal stud voldoen aan de hoogste eisen van brandwerendheid, thermische-, contact-, lucht- en geluidsisolatie.

Hoogniveau renovatie

Grootschalige woningverbetering van voor- en naoorlogse woningen en woonblokken valt onder de definitie ; “hoogniveau renovatie”. Transformeren van gebouwen. Met hoogniveau renovatie kunnen monumentale complexen transformeren naar nieuwe bestemmingen, die de leefomgeving verbeteren en passen binnen het streven duurzaam te bouwen. Metal stud is een relatief lichtgewicht bouwsysteem, waardoor woonblokken gerenoveerd kunnen worden zonder versterking van de bestaande fundering.

Voordelen doos-in-doos systeem

Het doos-in-doos systeem (ook box-in-box genoemd) bestaat uit voorzetconstructies bij gevels, woningscheidende wanden en scheidingen tussen vloeren en plafonds. Het grote voordeel hierbij is dat – naast een complete vernieuwing – het thermische en akoestische comfort wordt geoptimaliseerd. Dit biedt de enorme besparingen in de energiekosten en verbetering van het wooncomfort. Het gewenste isolatieniveau kan gerealiseerd worden in tal van oplossingen.
Door de jarenlange ervaring biedt PLAZA Totaalafbouw advies op projecten naar de maatstaven in de bouw.

Sluit Menu

PRIVACYVERKLARING

Plaza Totaal Afbouw, gevestigd te Sassenheim (KvK-nummer 123456789) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Madame Curiestraat 19
2171 TW Sassenheim
email: marc@plazatotaalafbouw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plaza Totaalafbouw verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt: bedrijfsgegevens, voor- en achternaam; adresgegevens; e-mailadres; telefoonnummer; KvK nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoons- en/of bedrijfsgegevens die wij verwerken

Plaza Totaalafbouw verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doelen
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Plaza Totaalafbouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Plaza Totaalafbouw tussen zit. Plaza Totaalafbouw gebruikt Wordpress als CMS-systeem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Plaza Totaalafbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Plaza Totaalafbouw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plaza Totaalafbouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plaza Totaalafbouw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marc@plazatotaalafbouw.nl

Plaza Totaalafbouw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Plaza Totaalafbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marc@plazatotaalafbouw.nl